Manganese

Grade Sizing Carbon % Manganese % Silicon %
Medium Carbon Ferro-manganese 30 – 80mm 1.5% Max 80% Min 1.5% Max
High Carbon Ferro-manganese 30 – 80mm 7% 73 – 75% Min 0.75% Max
Ferro Silicon Manganese 30 – 80mm 1.75% Max 65% 16%